Heo/Geo Lecture Series 2023-01: Kaloy Cunanan discusses spatial patterns of underdevelopment in urban Metro Manila

Sa kauna-unahang talakayan ng Heo/Geo Lecture Series ngayong taon, ang UP Department of Geography ay nagagalak na ipakilala si Kaloy M. Cunanan at ang kanyang presentasyon na pinamagatang Ilang Tala sa Medyasyon at Konsepsyon sa Paglalapat ng Siyudad Kumprador. Gaganapin ito ngayong Biyernes, ika- 20 ng Enero, taong 2023 (alas-5 ng hapon) sa Zoom.

     Photo: Amanda Echanis | Poster: Dominique Amorsolo | Heo/Geo logo: Azariah Cortez

Nagsisikap na manggagawa sa panlipunang pananaliksik si Kaloy Cunanan. Siya ay isang independyenteng mananaliksik na kasapi ng UP Center for International Studies. Sa kanyang lektyur, napagpapatuloy niya ang kanyang personal na mga adhikaing pumapaksa sa maka-Pilipinong espasyo at pag-unlad.

Kung nais mong makilahok sa panayam na ito, pindutin ang link na ito para mag register o itong link: https://tinyurl.com/dswyb7ad

Ang Heo/Geo ay ang proyektong pag-ugnayan ng UP Department of Geography at Philippine Geographical Society.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s